Disclaimer

Disclaimer

november 13, 2015

Inhoud Dierenarts-dierenkliniek

De gegevens op de site Dierenarts-dierenkliniek.nl zijn bedoeld ter algemene informatie van het publiek. Searchtrends heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website Dierenarts-dierenkliniek.nl. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Searchtrends staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Searchtrends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Informatie op Dierenarts-dierenkliniek.nl, ook van adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Searchtrends aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren. Gebleken feitelijke onjuistheden zullen wij wel zo snel mogelijk corrigeren wanneer het informatie betreft aangemaakt door de webredactie. Wanneer u ons dus fouten of een onvolledigheid van gegevens meldt, dan zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en eventueel tot verwijdering.
Voor onjuistheden in informatie van derden, kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke bron om mogelijke fouten te corrigeren. Wel worden wij graag hierover geïnformeerd, zodat de webredactie ook eventuele aanpassingen kan maken.

Beeldgebruik Dierenarts-dierenkliniek

Bij het tot stand komen van deze website hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk toestemming te krijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke rechthebbenden of hun uitgevers. Indien een rechthebbende denkt aanspraak te kunnen maken op een beeld of beelden gebruikt op deze website, dan kunt u contact opnemen met Searchtrends.

Verwijzingen en links Dierenarts-dierenkliniek

De site Dierenarts-dierenkliniek.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Searchtrends is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Searchtrends geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.