Archive

De kat had vroeger een sociale, een praktisch en een symbolische functie.©Maria Mishina - Fotolia

De kat als huisdier vroeger

De kat als huisdier vroeger

De kat had vroeger een sociale, een praktisch en een symbolische functie.©Maria Mishina - FotoliaIn het Egypte van 2000 voor Christus werden katten voor het eerst als huisdier gehouden. De huiskat had vroeger drie functies:

  • Praktische functie: Omdat katten goed kunnen jagen zijn ze gedomesticeerd. Zij hielpen de mens door te jagen op knaagdieren, ratten en muizen die gewassen kapot maakten.
  • Sociale functie: Het hebben van een kat was een teken van rijkdom. Hoe meer katten des te beter. Het bezit van een gevlekte kat had nog meer status. De kat werd streng bewaakt als de Egyptenaren in het bezit waren van een kat. Daardoor duurde het ook langer voordat de huiskat in Europa bekend werd.
  • Symbolische functie: de kat staat in Egypte voor vruchtbaarheid. In het oude Egypte stond de doodstraf op het mishandelen of doden van een kat. Als de kat stierf werd deze gemummificeerd.

Status kat Middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd de kat niet meer gezien als heilig dier. Ten tijde van de Middeleeuwen geloofde men in het bestaan van heksen. Ook geloofde men dat de heks zich kon veranderen in een zwarte kat of dat de zwarte kat tenminste de metgezel van heksen was. Dit zorgde ervoor dat katten samen met de vrouw die aangezien werd voor heks gestenigd en verbrand werd. De kattenpopulatie daalde sterk als gevolg van dit bijgeloof.Agressie is een van de gedragsproblemen die kan ontstaan als je kat leidt onder stress. © lifeonwhite.com

De kattenpopulatie steeg weer ten tijde van de pestepidemie in Europa van 1347 tot 1351. De pest werd overgebracht door vlooien die met zwarte ratten naar Europa kwamen. Of de vernieuwde waardering voor de katten iets te doen had met de jacht op ratten is niet bekend. Wel nam door de stijging van de kattenpopulatie de pestepidemie af.

Ga terug naar de vorige pagina: geschiedenis van de kat.

Read More →