Archive

Soorten wormen bij katten

Wormsoorten kat

Katten kunnen verschillende soorten wormen krijgen. Hieronder vind je een beschrijving per worm. Ook de symptomen worden beschreven.

Hartworm

De hartworm is de gevaarlijkste worminfectie die je kat op kan lopen. Hartwormen kunnen variëren in grootte. Ze zijn tussen de 10 en 30 centimeter lang. De infectie komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar vind steeds beter zijn weg naar Noord-Europa. De larven, ook wel microfiliarae genoemd, komen het lichaam van je kat binnen door een mug. Wanneer de mug je kat gestoken heeft migreren de larven door het lichaam richting het hart en de longslagaderen. Binnen 3 á 4 maanden bereiken zij deze organen. Daar groeien ze tot volwassen wormen en starten met de productie van eitjes. Wanneer je de symptomen van de hartworm waarneemt is de infectie al ver gevorderd. Meestal neem je die symptomen pas na 7 maanden tot een jaar waar. De eerste milde symptomen van een hartworminfectie in een vroeg stadium zijn een lichte hoest en je kat is sneller moe dan voorheen. Wanneer je kat in een vergevorderd stadium zit zijn dit de meest voorkomende symptomen.

 

 • de lichte hoest is een chronische hoest geworden. De kat hoest bloed op.
 • flauw vallen na lichte inspanning
 • lichte bloedarmoede
 • moe en lusteloosheid
 • zwaar ademig

Het behandelen van de hartworm is zeer gevaarlijk en het lastigst van allemaal. Wat als de wormen eenmaal zijn gedood bestaat de kans dat je kat last krijg van een longembolie. Daarbij is volledig herstel van je kat na een vergevorderde worminfectie nihil. Voorkomen is beter dan genezen en gelukkig is dat best makkelijk. Deze preventieve middelen worden meestal een maand voor het jaarlijkse muggenseizoen toegediend. Wanneer je op vakantie naar een land gaat waar de kans bestaat dat je kat hartworm oploopt, is eerdere toediening. Daarna is het van belang om de medicijnen maandelijks toe te dienen tot een maand na het muggenseizoen of de reis.

Lintworm

Lintwormen worden door luizen of vlooien overgebracht op uw kat. Lintwormen hebben een plat lichaam. Ze kunnen enkele millimeters lang zijn, maar in sommige gevallen ook uitgroeien tot een grootte van 3 meter. De lintworm is relatief makkelijk te herkennen. Bij het braken van je kat of in zijn ontlasting is worm namelijk goed zichtbaar. De kat toont bij een infectie van de lintworm geen symptomen. Het kan zijn dat je kat toch enkele symptomen laat zien maar dat is uitzonderlijk. Alleen bij een massale hoeveelheid lintwormen kan de worm zorgen voor beschadigingen van de darm. Doordat een lintworminfectie wordt overgedragen door luizen of vlooien, heeft je kat naast infectie van de lintworm ook vlooien of luizen.

Platwormen

De platworm komt vaker voor bij herkauwers dan bij katten. Ze zijn heel zeldzaam in Nederland. Ze komen dan ook meer voor in warmere landen bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk. Wanneer je met je kat op reis gaat is het belangrijk om je kat te ontwormen tegen de platworm. De platworm kan groeien tot een lengte van 20 millimeter.

Rondwormen

Rondwormen zijn wormen met een rond lichaam. Hun lichaam eindigt in een punt. Er zijn drie soorten rondwormen:

 1. Spoelwormen
 2. Haakwormen
 3. Zweepwormen

Spoelwormen

Spoelwormen komen voor in het lichaam van je kat wanneer hij besmet vlees of ontlasting van andere dieren opeet. Eenmaal in de buik zal de worm miljoenen eitjes uitscheiden. Een deel zal uitkomen, waarna de larven migreren uit de darmen naar andere organen. Ze komen daarna weer terug in de darmen. Het andere deel wacht tot je poes gaat jongen.Wanneer dit het geval is verplaatsen de larven zich naar de actieve melkklieren en de baarmoeder van je poes. Zo word de infectie doorgegeven aan de jonge kittens. Dit is heel erg gevaarlijk voor de jonge katjes. Longontsteking die optreed door de massaal migrerende wormen in het lichaam van je kat, is een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kittens van 2 á 3 dagen oud.

Als je kat spoelwormen heeft moet je uiterst voorzichtig zijn als je ook kinderen hebt. Deze wormen kunnen namelijk overgegeven worden van kat naar mens. Kinderen die veel buitenspelen lopen ook een hoger risico op besmetting. De spoelworm kan overal worden overgegeven op plaatsen waar katten hun behoefte doen. Zoals zandbakken, tuinen en parken. Zo word het overgedragen op mensen.De worm zal eenmaal in je buik dezelfde weg afleggen bij jou als bij je kat. Ons lichaam zit heel anders in elkaar dan een kattenlichaam. Daarom is het waarschijnlijk dat ze zullen verdwalen in je lichaam en veel schade aanrichten. Het oog is daar een bekend voorbeeld van.

Ontwormen van je kat is belangrijk om diverse bijverschijnselen die de spoelworm bij je kat veroorzaakt te voorkomen:

 • Braken
 • Buikkramp
 • Bloedarmoede
 • Diarree
 • Hoesten
 • Opgezette buik (‘wormbuikje’)
 • Verstopping van de darmen

 

Deze symptomen komen vooral voor bij jongere dieren zoals kittens. Ze kunnen leiden tot een groeiachterstand.

Haakwormen

De haakworm komt in het lichaam van je kat terecht doordat de larven van deze worm worden opgelikt door je kat. Het komt ook voor dat haakwormen het lichaam van je kat binnendringen door de huid. De larve komt dan binnen via de pootjes van je kat. De larve zorgt voor een infectie in het pootje van je kat. De kat heeft daar last van in de vorm van jeuk. Vanaf de pootjes gaan de larven naar de dunne darm van jouw kat waar ze opgroeien tot volwassen wormen. Daar leggen de volwassen wormen wederom eitjes. Een gedeelte word uitgescheden door de kat waardoor het de omgeving ook kan besmetten. Het andere deel komt in het lichaam van je kat terecht. Het komt ook voor dat sommige larven ingekapseld blijven. Dat wil zeggen dat ze in de dunne darm blijven en zich daar blijven ophouden. Pas wanneer je kat gaat jongen komen zij uit en begeven zich dan naar de baarmoeder en de actieve melkklieren van je kat. Zo besmetten zij gelijk ook weer de kittens. De naam dankt deze worm aan de haakvormige tanden waarmee ze zich in de darmwand hechten. Zij kunnen daar blijven leven door het het bloed en darmweefsel wat ze eten. De haakworm staat bekend om zijn verspillingen. Want 90% van het bloed dat ze opnemen uit de darmwand verteren ze niet. Daardoor kan je kat last krijgen van bloedige diarree, bloedarmoede of erge vermagering van het lichaam. Hierdoor is de haakworm zeer gevaarlijk voor jonge katjes.

Zweepwormen

De zweepworm is een worm die in het lichaam van je kat terecht komt, doordat je kat de eitjes op likt. Ze komen vooral voor in de dikke darm van je kat. Ze vermenigvuldigen zich heel snel. In enkele weken zijn de larven volwassenen en worden er opnieuw eitjes gelegd. Ze boren met hun mond gaatjes in het darmvlies waar zij zichzelf voeden met het bloed van het darmslijmvlies van je kat. De eitjes komen via de ontlasting van je kat naar buiten waarna de cyclus opnieuw kan beginnen. Ga dus zorgvuldig om met de ontlasting van je besmette kat. Zweepwormen zijn te herkennen aan hun dunne lichaam. Ze worden ongeveer tussen de 5 tot 7 centimeter lang. In kleine hoeveelheden is deze worm niet erg gevaarlijk. Je kat krijgt wel last van diarree. Bij hele grootheden is de worm wel gevaarlijk.De symptomen zijn:

 • bloedarmoede
 • bloederige diaree
 • gewichtsverlies
 • uitdroging

Lees meer over hoe je je hond of kat kunt ontwormen
Hier ga je terug naar het menu: teken, wormen & vlooien.

Read More →
Wormen kunnen heel vervelend zijn voor honden. Voor tijdelijke verlichting (bij bijvoorbeeld een bijensteek) kan de dierenarts cortison voorschrijven.©Lisa F. Young - Fotolia

Soorten wormen bij honden

Soorten wormen

Honden kunnen besmet worden met verschillende soorten wormen. Hier vind je per worm een beschrijving van de worm. Ook worden de symptomen als je hond besmet is beschreven.

Hartworm

Dit is de gevaarlijkste worminfectie die vooral je hond kan oplopen. Hartwormen kunnen uitgroeien tot 10 à 30 centimeter lange wormen. De infectie komt voornamelijk voor in Zuid-Europa maar rukt langzamerhand ook richting Noord-Europa op. De larven (microfilariae) van de hartworm komen het lichaam van je hond binnen doordat je hond gestoken wordt door een besmette mug. De larven migreren door het lichaam van de hond richting hart en longslagaderen. Binnen 3 à 4 maanden bereiken zij deze organen. Daar ontwikkelen zij zich tot volwassen wormen en gaan eitjes produceren. Voordat de symptomen van de hartworm duidelijk worden is de infectie al vergevorderd. Vaak duurt het 7 maanden tot een jaar voordat je hond de eerste symptomen krijgt. De eerste milde symptomen van een hartworminfectie in een vroeg stadium zijn een lichte hoest en je hond is sneller moe dan normaal. Symptomen van een hartworminfectie in een vergevorderd stadium zijn:

 • de lichte hoest is een chronische hoest geworden. De hond hoest bloed op.
 • flauw vallen na lichte inspanning
 • lichte bloedarmoede
 • lusteloos
 • zwaar ademen

Het behandelen van de hartworm is gevaarlijk. Als de hartwormen worden gedood, bestaat er het risico van longembolie. De dode worm kan namelijk zorgen voor verstoppingen in de longvaten. Daarnaast zal je hond bij een vergevorderde worminfectie zich nooit meer helemaal herstellen. Preventie van de hartworm is gelukkig wel doeltreffend en veel gemakkelijker. Preventieve middelen worden gewoonlijk een maand voor het muggenseizoen toegediend (of een maand voordat je op reis gaat naar een plaats waar de hartworm voorkomt). Vervolgens blijf je de medicijnen maandelijks toedienen tot een maand na het muggenseizoen of de reis.

Lintworm

Lintwormen worden overgebracht via luizen of vlooien. Lintwormen hebben een plat lichaam. Ze kunnen enkele millimeters lang zijn, maar ook uitgroeien tot wormen van bijna 3 meter. Een lintworminfectie is te herkennen doordat lintwormen in de ontlasting of bij het braken van de hond zichtbaar zijn. Bij een lintworminfectie vertoont je hond geen symptomen. Slechts bij een massale hoeveelheid wormen kan de lintworm zorgen voor darmbeschadigingen vanwege de hoeveelheid wormen. Omdat luizen of vlooien de lintworm overdragen, heeft je hond in het geval van een lintworminfectie ook vlooien of luizen.

Platwormen

Platwormen komen eerder bij herkauwers voor dan bij de hond. In Nederland zijn platwormen zeldzaam. Ze leven vooral in warmere landen zoals Spanje en Frankrijk. Reis je met je hond dan is het wel belangrijk je hond te ontwormen tegen de platworm. De platworm kan 20 millimeter lang worden.

Rondwormen

Rondwormen hebben zoals de naam het al zegt een rond lichaam. Hun lichaam loopt op het einde spits toe. Er zijn drie soorten rondwormen:

 1. Spoelwormen
 2. Haakwormen
 3. Zweepwormen

Spoelwormen

Spoelwormen kunnen in het lichaam van je hond komen doordat je hond besmet vlees of ontlasting van andere dieren eet. Als de worm eenmaal in de buik van je hond is, dan zal hij miljoenen eitjes uitscheiden. Een deel van deze eitjes komt uit, waarna de larven vanuit de darmen gaan migreren naar andere organen om uiteindelijk weer terug te keren naar de darmen. Een ander deel van de eitjes blijven inactief totdat de hond gaat jongen. De larven verplaatsen zich dan actief naar de melkklieren van je hond (en bij de teef/poes ook nog naar de baarmoeder). De worminfectie wordt zo overgedragen op de puppies door de moeder. Dit is gevaarlijk voor de jonge dieren. Longontsteking doordat de wormen massaal migreren in het lichaam van je hond is een van de belangrijkste doodsoorzaken voor puppies van 2 à 3 dagen oud.

De hond ontwormen is vooral belangrijk als je kinderen heeft. Spoelwormen kunnen namelijk overgaan van hond naar mens. Kinderen die veel buiten spelen lopen een verhoogd risico. De spoelworm kan overal waar honden hun behoefte doen (zandbakken, tuinen, parken) overgedragen worden op de mens. De spoelworm probeert als de worm in de darmen van de mens is aangekomen dezelfde weg af te leggen als bij je hond. Aangezien de anatomie zo anders is bij mensen is het waarschijnlijk dat de larven verdwalen en op plaatsen terechtkomen waar ze veel schade aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan het oog. Ontwormen van je hond is belangrijk om diverse bijverschijnselen die de spoelworm bij je hond veroorzaakt te voorkomen:

 • Braken
 • Buikkramp
 • Bloedarmoede
 • Diarree
 • Hoesten
 • Opgezette buik (‘wormbuikje’)
 • Verstopping van de darmen

Deze verschijnselen komen vooral bij jonge dieren voor en kunnen leiden tot een groeiachterstand.

Haakwormen

Haakwormen komen in het lichaam van je hond terecht doordat de larven van deze wormen worden opgelikt. De larven van de haakworm kunnen het lichaam ook binnendringen via de huid van je hond. De larve dringt zich dan via de poten van de hond binnen. Dit zorgt voor een infectie bij je hond die zorgt voor veel jeuk. Vervolgens verplaatsen de larven zich naar de dunne darm van de hond waar ze volwassen wormen worden. De volwassen wormen leggen wederom eitjes. Een deel hiervan komt in de ontlasting van de hond terecht waardoor de omgeving besmet kan worden. Een ander deel van de eitjes komt uit in het lichaam van de hond. Het kan ook zijn dat sommige larven ingekapseld blijven. Als de hond dan drachtig wordt, komen zij uit en bewegen zij zich actief naar de melkklieren en de baarmoeder van je hond. Zo kunnen zij de puppies ook weer besmetten. Haakwormen hebben haakvormige tanden waarmee ze zich aan de darmwand hechten. Zij leven daar van het bloed en darmweefsel van je hond. De haakwormen staan bekend om hun verspilzuchtigheid. 90% van het bloed dat ze uit de darmwand zuigen, verteren de wormen niet. Asl gevolg van haakwormen kan je hond last krijgen van bloederige diarree, bloedarmoede of vermagering. Vooral voor puppies kunnen haakwormen erg gevaarlijk zijn.

Zweepwormen

Zweepwormen komen vooral voor in de dikke darm van honden. Zweepwormen komen het lichaam van je hond binnen doordat de eitjes van zweepwormen opgelikt worden. Eenmaal in de dikke darm ontwikkelen de eitjes zich in enkele weken tijd tot volwassen wormen waarna deze wormen ook weer eitjes leggen. Zweepwormen boren met hun mond in het darmslijmvlies, waarna zij zich voeden met bloed van het darmslijmvlies. Eitjes van de zweepworm komen met de ontlasting mee naar buiten, waarna de cyclus opnieuw kan starten. Zweepwormen zijn dunne wormen die 5 tot 7 centimeter lang kunnen worden. Zweepwormen vormen in kleine getalen niet zo’n groot probleem. Je hond of kat kan last krijgen van diarree. Bij massale hoeveelheden zijn zweepwormen wel gevaarlijk. Symptomen zijn:

 • bloedarmoede
 • bloederige diaree
 • gewichtsverlies
 • uitdroging
Read More →

Ontwormen paarden

Ontwormen paarden

Ontwormen van je paard is belangrijk voor de gezondheid van het dier. De eitjes van de wormen bevinden zich in gras, hooi, stro of in besmet water. Als het paard dus eet of drinkt komen de eitjes van wormen via de mond binnen. In het lichaam van het paard ontwikkelen de larven zich tot wormen. Deze wormen houden zich vaak op in de darmen van paarden. Daar leggen zij ook weer duizenden eitjes. Met de mest komen deze eitjes naar buiten en kunnen andere paarden in de wei weer via het gras besmetten. Sommige larven ontwikkelen zich al in het ei tot een volwassen worm. Bij aarswormen en spoelwormen is dit het geval. Daarom kan ook op stal besmetting voorkomen. Als je paard dus niet in de wei komt is dit geen garantie dat je paard geen wormen krijgt.

Soorten wormen paarden

Er zijn veel verschillende soorten wormen die je paard kan besmetten. De een is gevaarlijker dan de andere. Hieronder staan de verschillende soorten wormen die je paard kunnen besmetten:

 • Aarsworm
 • Grote bloedworm (Strongyliden)
 • Kleine bloedworm (Strongyliden)
 • Lintworm
 • Paardenhorzel
 • Spoelworm
 • Veulenworm

Overzicht verschillende wormen paarden: infectie en symptomen.

Ontwormingsmiddelen

Je lokale dierenarts kan je adviseren welke middelen je kunt gebruiken om je paard te ontwormen. De dierenarts kan dan ook bepalen wanneer je je paard zou moeten ontwormen. Sommige wormen zijn al resistent tegen bepaalde ontwormingsmiddelen. Daarmee dient de dierenarts ook rekening te houden. Resistentie betekent dat sommige wormen immuun zijn geworden voor de werking van bepaalde ontwormingsmiddelen. Zo hebben ontwormingsmiddelen gebaseerd op fenbendaloze nauwelijks nog effect op de kleine bloedworm.

Werkzame stoffen in ontwormingsmiddelen

De hartworm voorkomen is veel gemakkelijker dan een hartworm behandelen.©Larry Allen - FotoliaEr zijn vier werkzame stoffen in de middelen om je paard te ontwormen. Drie van deze stoffen zijn bedoeld om je paard te ontwormen tegen rondwormen. De drie stoffen zijn:

 • fenbendaloze
 • pyrantel pamoaat
 • moxidectine of ivermectine

Producten met als werkzame stof praziquantel zijn bedoeld voor ontwormen tegen lintwormen. Producten gebaseerd op moxidectine werken ook tegen de larven van de paardenhorzel.

Wormresistentie van wormen voorkomen

Wormresistentie van wormen kan niet voorkomen worden. Wel kan wormresistentie tegengegaan worden door:

 • je paard alleen te ontwormen als je paard besmet is met wormen.
 • ontwormingskuren in de juiste dosering te geven.
 • nieuwe paarden te controleren op wormen om besmetting tegen te gaan.

Aangeraden wordt om je paard twee keer per jaar te ontwormen. Daardoor voorkom je wormresistentie grotendeels en laat je je paard ook afweer opbouwen tegen de wormen. Aangezien veulens gevoeliger zijn voor meer wormen is het als je veulens hebt wel belangrijk vaker te ontwormen.

Read More →