Kattenziekten

Kattenziekten

oktober 1, 2015

Niesziekte

Niesziekte is zonder twijfel een van die kattenziekten die waarschijnlijk elke eigenaar kent. In tegenstelling tot een ongevaarlijke verkoudheid bij de mens kan deze besmettelijke ziekte ernstige gevolgen hebben voor uw kat.

Typische symptomen van een kat met niesziekte zijn: koorts, hoesten en niezen, moeite met ademhalen en slikken, maar ook vermoeidheid, gebrek aan eetlust en slijmerige afscheiding uit de neus en de ogen.

In ernstige gevallen kan een onbehandelde niesziekte bij uw kat zelfs leiden tot blindheid, slijmvliesontsteking en botverlies in de neusschelp van uw kat. Neem deze kattenziekte dus serieus, ondanks zijn zogenaamd onschuldige naam.

Kattenziekte

Kattenziekte (panleukopenie) is een van de gevaarlijkste kattenziekten. Het wordt veroorzaakt door het Feline Panleukopenia-virus en wordt overgedragen door contact met geïnfecteerde urine, ontlasting of neusafscheiding.

De symptomen van panleukopenie bij katten zijn onder andere: bloederige diarree, braken, koorts, uitdroging en geen eetlust. Veel zieke katten ontwikkelen ook conjunctivitis.

Kattenziekte wordt behandeld met interferonen en serum antilichamen. Antibiotica wordt ook gebruikt om bijkomende bacteriële infecties te voorkomen. Zelfs als zieke dieren kunnen worden gered door een snelle behandeling, is een epidemie van deze ziekte vaak fataal. Sommige dieren worden ziek zonder dat er vooraf symptomen optreden. Daarom moet u uw kat laten vaccineren.

Feline infectieuze buikvliesontsteking (FIP)

De kattenziekte FIP wordt veroorzaakt door gemuteerde Feline Coronavirussen. De besmettelijke ziekte treft alleen katten en wordt voornamelijk overgedragen door contact met de uitwerpselen van besmette katten.

Afhankelijk van welke organen door de ziekte worden aangetast, variëren de symptomen die door FIP worden veroorzaakt sterk. De infectie kan bijvoorbeeld het centrale zenuwstelsel, de ogen, de alvleesklier, de darmen, de nieren en de lever aantasten. Hierdoor ontstaat een ontsteking die kan leiden tot massale orgaanschade.

De symptomen van deze kattenziekte variëren van verlies van eetlust, diarree en braken tot koorts en kortademigheid of zelfs geelzucht. Ondanks alle inspanningen is het nog niet mogelijk om FIP bij katten te behandelen. Een besmetting heeft altijd een fatale afloop.

 

Chronische nierinsufficiëntie bij katten

Nierproblemen behoren tot de kattenziekten die vooral bij oudere dieren voorkomen. Als uw kat lijdt aan chronische nierinsufficiëntie, betekent dit dat haar nieren niet meer in staat zijn om het lichaam voldoende te ontdoen van schadelijke stoffen.

Als gevolg daarvan is er een toenemende afzetting van schadelijke stoffen in het lichaam, die merkbaar is aan huid- en vachtproblemen, verlies van eetlust, vermoeidheid, verhoogde vochtinname, vaak plassen, en een verhoogde gevoeligheid voor infecties.

In het ergste geval kan de conditie van de kat zodanig verslechteren dat het uiteindelijk leidt tot fataal nierfalen. Er is geen genezing voor chronisch nierfalen. Dieren die door deze kattenziekte worden getroffen, hebben een levenslange behandeling nodig, waarbij overgeschakeld moet worden op een geschikte voeding.

Hyperthyreoïdie bij katten

Aangenomen wordt dat ongeveer elke 10e kat die de leeftijd van acht jaar heeft bereikt, lijdt aan hyperthyreoïdie. De kattenziekte is dan ook wijdverspreid en moet serieus genomen worden, vooral door eigenaren van oudere dieren.

Katten met hyperthyreoïdie hebben vaak last van diarree en braken. Ze drinken ook aanzienlijk meer dan gezonde dieren. Bovendien eten ze vaak nauwelijks of hebben ze juist ineens een enorme eetlust. Andere typische symptomen van deze kattenziekte zijn: huid- en vachtproblemen en diverse gedragsproblemen.

Een onbehandelde hyperthyreoïdie kan leiden tot ernstige orgaanschade. Als u vermoedt dat uw viervoeter deze ziekte heeft, raden wij u daarom aan om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. Hij of zij kan u informeren over de medische en chirurgische behandelmogelijkheden.

 

Diabetes bij katten

Diabetes is een van de kattenziekten die de laatste jaren steeds vaker voorkomt. De stofwisselingsziekte wordt gekenmerkt door stoornissen in de insulineproductie. Hierdoor is het organisme van de kat niet meer in staat om de bloedsuikerspiegel te reguleren.

In veel gevallen zijn overgewicht en voedingsfouten verantwoordelijk voor diabetes bij katten. Er zijn echter verschillende andere oorzaken die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van deze kattenziekte.

Typische symptomen zijn: een verhoogde voedselinname met gelijktijdig gewichtsverlies, vaak plassen, meer drinken en toenemende spierzwakte. De behandeling van getroffen dieren vereist meestal de dagelijkse toediening van insuline samen met een aangepast dieet.

Kattenaids (FIV)

Een infectie met het Feline Immunodeficiency Virus (FIV) bij katten leidt tot het Feline Immunodeficiency Syndrome, dat in de volksmond bekend staat als kattenaids.

Geschat wordt dat ongeveer 11 procent van alle katten wereldwijd de ziekteverwekker bij zich draagt, hoewel deze waarschijnlijk voornamelijk wordt overgedragen door beten van andere katten. Besmette dieren vertonen vaak jarenlang geen symptomen.

Op een gegeven moment komt de immunodeficiëntie dan tot uiting door een verhoogde vatbaarheid voor ziekte, die voortdurend toeneemt. Uiteindelijk breekt het immuunsysteem bij katten met FIV volledig af en sterven de dieren. Een volledige genezing is nog niet mogelijk en daarom richt de behandeling zich vooral op de secundaire ziekten.

 

Toxoplasmose bij katten

Toxoplasmose is een kattenziekte die wordt veroorzaakt door de eencellige parasiet Toxoplasma gondii. De overdracht van de ziekteverwekker vindt voornamelijk plaats via de besmette uitwerpselen van soortgenoten of via rauw vlees, dat de kat bij het barfen eet.

Bij volwassen dieren met een functionerend immuunsysteem veroorzaakt toxoplasmose meestal geen significante symptomen. Jonge en verzwakte katten moeten echter vaak hard vechten tegen de infectie. Mogelijke symptomen zijn: koorts, bloederige diarree en ademhalingsmoeilijkheden.

Bij sommige dieren kan de ziekte ook leiden tot een ontsteking van de hartspier of het hersenvlies. Bij kittens kan de infectie zelfs fataal zijn. Als uw kat mogelijke symptomen van toxoplasmose vertoont, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met een dierenarts.

Oormijten bij katten

Oormijten behoren tot de kattenziekten die worden veroorzaakt door kattenparasieten. Ze zijn zeer besmettelijk en komen zeer vaak voor bij katten. Naar schatting wordt ongeveer de helft van alle oorontstekingen bij katten veroorzaakt door oormijt.

Typische symptomen van oormijt zijn: ernstige jeuk, rode gehoorgangen, overmatige vorming van donkerbruin oorsmeer en korstjes op de oren. De ernst van de besmetting en de daarmee gepaard gaande klachten kunnen echter per dier sterk verschillen.

De behandeling wordt meestal uitgevoerd met lokaal aangebrachte druppels of zalven. Soms kan het echter nodig zijn om het hele lichaam te behandelen. Daarnaast is het belangrijk om de oren van de viervoeters dagelijks te reinigen. U kunt dit bijzonder voorzichtig doen, bijvoorbeeld met oordruppels van I love my cat.

 

Kattenvlooien

Vlooien zijn ook wijdverspreid bij katten. De vervelende ectoparasieten zijn zeer besmettelijk en kunnen vaak alleen met grote inspanning worden bestreden. Bovendien zijn veel katten allergisch voor het speeksel van vlooien en hebben daarom bijzonder veel last van een besmetting.

De typische symptomen van vlooien bij katten zijn onder andere: ernstige jeuk en veelvuldig krabben. Daarnaast zijn de kleine parasieten meestal met het blote oog te zien, hoewel dit niet altijd gemakkelijk is, vanwege de vacht.

Om de vlooien van de kat effectief te bestrijden, moeten de parasieten op de viervoeters zelf worden verwijderd en de hele omgeving moet grondig worden schoongemaakt.